Duurzaam

Duurzaam en Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Wij dragen graag ons steentje bij. Zo geven wij onze planten water met uitsluitend regenwater. Lees er hier meer over.

Plantscapes zet zich in voor duurzaam ondernemen.

Plantscapes is opgericht met de mentaliteit dat al onze producten zo lang mogelijk mee moeten gaan en mens, natuur/milieu en bedrijfsvoering samen gaan. Onze diensten en producten zijn natuurlijk uit zichzelf, namelijk de mooiste planten en bomen. Wij beseffen dat wij een bijdrage kunnen leveren door:

  • mensen aan te nemen die moeilijk aan een baan komen
  • het plantonderhoud te laten verrichten door studenten en hen hierbij meer te leren over planten
  • onze bedrijfsvoering zo milieuvriendelijk mogelijk te laten plaats vinden en tevens onze uitstoot in beeld te brengen

Planten zijn niet alleen qua uiterlijk prachtig maar planten zuiveren ook de lucht. Hoe meer groen, hoe beter. Dit uit zich in meerdere aspecten:

Regenwater

Voor het bewateren van onze planten gebruiken wij uitsluitend regenwater. Dit regenwater is stroomt na het bewateren weer terug als grondwater naar de sloot.

Toeleveranciers

Plantscapes leveranciers en kwekers worden door ons zorgvuldig geselecteerd. De planten worden zo duurzaam mogelijk gekweekt. Echter is dit proces niet zo makkelijk als het lijkt. Onze kwekers investeren in zonnepanelen, duurzaam watermanagement en biologische bestrijdingsmiddelen.

Plantenvoeding

De plantenvoeding die wij gebruiken is biologisch. Deze voeding heeft een 100% natuurlijke samenstelling en is toegestaan voor gebruik in de biologische landbouw conform. Dit zijn positieve ontwikkelingen. Plantscapes probeert geen planten in te kopen die van de andere kant van de wereld naar Nederland zijn verscheept (dit gebeurt namelijk veel te veel).

Bedrijfsvoering

Wij minimaliseren onze eigen uitstoot door, waar mogelijk, met het OV te reizen en eigen kilometers te minimaliseren. Wij combineren onderhoudsbezoeken zo veel mogelijk.

Waar zijn wij mee bezig?

  • Participatiewet: Voor het aannemen van part-time personeel zijn wij in gesprek om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Hierover volgt binnenkort meer.
  • Uitstoot reduceren